Dabrowski

Dr.Kazimierz Dabrowski (1902-1980) was een Poolse psychiater / psycholoog.

In de ontwikkeling van de persoonlijkheid komt ieder mens perioden van grote twijfel, spanning of depressie tegen. Vroeger opgevat als psychoneurose maar voor Dabrowski positieve disintegratie. Die perioden zijn onmisbaar voor groei naar volgende niveaus. Het gaat om innerlijke groeikrachten: conflict, minderwaardigheid, verantwoordelijkheidsgevoel, empathie, drang om creatief, onafhankelijk en authentiek te zijn. Deze emoties zijn nodig voor de afbraak van onnodige hersencellen en de bouw van nieuwe. Emoties zijn de motor van ontwikkeling. Bij sommigen van ons zijn deze perioden zeer heftig, beginnen ze vroeg in hun jeugd en leiden ze tot verder doorgroeien dan gemiddeld. Zij hebben een groter ontwikkelingspotentieel wat zich uit doordat ze gevoeliger en ontvankelijker zijn in vijf gebieden: lichamelijk, zintuigelijk, intellectueel, fantasie en emotioneel. We kunnen hen soms herkennen aan hun voorsprong, uitzonderlijke gaven, talenten en autonomie. Ze kunnen echter makkelijk vastlopen in onderwijs en werk als de omgeving hun talenten niet waardeert en zij onderduiken (meisjes) of protesteren (jongens) wat al vanaf drie jaar is waar te nemen. Deze uitgangspunten leidden voor Dabrowski en zijn medewerkers tot een uitgewerkte en grondig onderbouwde theorie (Theory of Positive Disintegration). Deze inzichten hebben voor deskundigen een ander beeld van hoogbegaafdheid gecreeërd. Daarin wordt de intense beleving, creativiteit en autonomie erkend en neemt de IQ-test aan belang af. Zijn theorie verklaart de gangbare misdiagnoses bij hoogbegaafdheid als het om ADHD/ADD, Syndroom van Asperger, dyslexie, narcisme, ODD en OCD, onaangepastheid en onderpresteren gaat. Van de pedagoog worden andere kwaliteiten gevraagd voor deze groep. De stroom aan literatuur op dit gebied maakt dit duidelijk, maar wordt nog onvoldoende opgepikt door GGZ, OBD's en hulpverleners. Truus van der Kaaij en Frank de Mink everyoneweb.com/Dabrowski zijn in Nederland en Europa voortrekkers op dit gebied